Kompass


Tävlingsförslag till nytt kulturcenter i Tartu, Estland. Projektet är gjort i samarbete med Very Architecture and Outer Space Arkitekter.


Louis Kahn föddes på ön Ösel i Estland. Vi har inspirerats av hans Kimbell Art Museum för vårt förslag till nytt kulturhus i Tartu. Precis som med Kimbell Art Museum ville vi också skapa en byggnad med en industriell rationalitet och samtidigt sublima, arkitektoniska kvalitéer. Kahn använde betong som material medan vi har utgått från trä - en förutsättning för att klara byggnadens högt ställda miljökrav.


Den kompakta byggnadskroppen har tak och fasad som veckas för att optimeras till vädersträcken. Ateljé- och takfönster vänder sig mot norr medan solpaneler vinklas upp mot söder. Veckningen bryter även ned den stora skalan och individuellt gestaltade pocket parks bildas framför byggnaden.


Byggnadens layout baseras på ett rutnät på 2,5x2,5m som skapar goda förutsättningar för modulärt byggande samt ger bra mått för de delar som innehåller parkering och kontor. Rutnätet syns även på utsidan i de vertikala träribborna som ramar in fönster samt den liggande träpanelen som utförs som så kallad vildmarkspanel. Huset landar på en sockel av estnisk kalksten.


Alla byggdelar är tektoniskt ihopfogade vilket blir en viktig del i det estetiska uttrycket samtidigt som det möjliggör för enkel reparation och demontering. Besökarna kommer byggnadens struktur och tektonik nära i mötet med byggnadens rumsskapande knippepelare - ett gotiskt byggnadselement i ny tappning.


Entréhallen korsar byggnaden diagonalt vilket skapar en koppling som påminner om dagens rörelsemönster i parken. Likt en skogsglänta släpper en atriumgård ner dagsljus till entréhallen och andra djupt liggande funktioner mitt i byggnaden. Den översta våningen innehåller byggnadens pampigaste rum - stora, ljusa ytor för bibliotek och museum med öppet upp till nock och med en utsikt över parken, floden Emajõgi samt bron Kaarsild.


Vy huvudentré

Källarplan

Plan 1

Vy bibliotek

Sektion

Teknisk axonometri

Skissmodell

Flygvy

Entréplan

Plan 2

Vy atrium

Elevation

Illustrationsplan